Vibrational Coach™

Uddannelsen til Vibrational Coach™ er baseret på dybdetransformerende og opbyggende teorier og undervisning som skaber et varigt energi skifte og varig transformation.

Dit personlige energi skifte under uddannelsen skabes gennem dyb selvindsigt, forløsende selverkendelse & selvforståelse og en heling af dit fundament så du lander i en urokkelig og solid oplevelsen om hvem du er og hvordan du skaber og skræddersyr et liv det matcher til dig.

Du oplever under uddannelsen at skabe en indre tilstand og oplevelse af skyhøj vibration af kærlighed, værdifølelse, grundlæggende dyb og integreret glæde og en selvtillid og hvilen i den du er, som er fundamentet for at skabe dét liv som ligger dig på hjerte og sjæl.

Ud over rejsen hjem i din kerne hvor du lever fra din unikke livsenergi og med lethed nyder og skaber det liv du drømmer om at udleve, lærer du at hjælpe andre mennesker med en lignende rejse som uddannet Vibrational Coach™.

Opbygningen af uddannelsen


Vibrationsuddannelsen klæder dig på til at blive en kompetent Coach og underviser for andre mennesker.
Gennem uddannelsens innovative tilgang og dybdetransformerende teorier indenfor det psykologiske, holistiske og coachingverdenens felt bliver du klædt på til at hjælpe mennesker med at skabe et personligt energiskifte og en personlig transformation.

Dette sker gennem procesorienteret undervisning gennem hele uddannelsen, fordelt over 3 faser.
Uddannelsens 3 hovedfaser er

➰ Din Personlige Transformation & Energi Skifte (Første del af uddannelsen)
➰ Din Faglige Kompetence (Anden del af uddannelsen
➰ Din forretningsdrivelse (Tredje del af uddannelsen)

På første del af uddannelsen ligger fokus på din egen personlige transformation og dit personlige energi skifte.
Fasen består i at skabe selvforståelse gennem undervisningen, løftelse af din bevidsthed og selvindsigt samt heling af dine ubalancer.

På anden del af uddannelsen er hovedvægten på de faglige kompetencer som Vibrational Coach, hvor du modtager undervisning i de coachende værktøjer samt forståelse og udførelse af undervisning.

Tredje og sidste del af uddannelsens fokus er på dit virke som selvstændig Vibrational Coach™, hvor der er fokus på at du skaber dit unikke brand og træder ud i din ekspert rolle og indtager din Queen Position på området.
Du indvilliges i forretningsforståelse, forretningsdrivelse og lederskab.

Under alle 3 faser modtager du undervisning til personlig selv indsigt for at skabe din transformation og dit personlige energi skifte.
Derfor er det ikke en nødvendighed at du ønsker at være selvstændig eller at bruge uddannelsen inden for dit virke for at deltage på uddannelsen, da uddannelsen er en rejse i din personlige transformation som menneske.

Uddannelsens Grundprincipper

Uddannelsens grundprincipper i at blive MASTER i en specifik læring er, at der skal ske mestring på 3 niveauer:

  • Det interlektuelle Niveau
  • Det Kropslige Niveau
  • Det Praktiske Niveau

Du skaber mestring på alle 3 ovenstående niveauer igennem uddannelsen ved at dele dine processer under hele uddannelsen, så du skaber mulighed for at mestre din personlige selvindsigt.

Det er et ønske at du i den lukkede tilknyttede gruppe øver sparring med dine medstuderende ved at sparrer på dine medstuderendes delinger samt deler dig under hele uddannelsen.

På anden og tredje fase i uddannelsen begynder du at træne i praksis og har kontinuerligt sessioner med udefrakommende klienter. Om dette skal være gratis sessioner eller betalende til en lavere pris som studerende er helt op til dig.

– Det anbefales at du starter med at udbyde gratis sessioner og herefter overgår til en lavere betaling som et led i forretningsdrivelse og i din personlige vækst.

Gennem uddannelsens tredje fase lærer du at hvile i din værdi som menneske ved atfinde dit unikke bidrag og skabe en livsstil som passer til dig og som er din sjæls kalden.

Livedage & Online Moduler

Uddannelsen består af undervisningstimer på blandede Livedage og optaget undervisning.

Undervisningsmoduler
Den optaget undervisning frigives hver mandag under hele uddannelsen og som du kan downloade og lytte til når det passer dig.

Derved får du mest ud af uddannelsen ved mere frihed til at følge undervisningen, når du passer dig samt at modtage koncentreret undervisning, når vi mødes på Livedagene.

De online moduler består af bla. undervisning af forskellige teorier til direkte brug for din personlige vækst i din hverdag og til at integrere for at skabe dit personlige energi skifte samt af guidede meditationer, øvelser og arbejdshæfter


Livedage
Livedagene er i alt 7 dage fordelt på 3 Master Seminars af 2 dages varighed samt en afsluttende Livedag.

Første Master Seminar ligger i uddannelsens startog som skaber en samhørighed mellem jer studerende og skaber et trygt læringsrum under uddannelsen.

Andet Master Seminar ligger midt i uddannelsen og Tredje i den sidste fase i uddannelsen.

Alle Master Seminars består á 2 sammenhængende Livedage som giver mulighed for koncentreret undervisning og fordybelse.

Den afsluttende dag er certifikations- og festdag af afholdes i den sidste uge af uddannelsen.

Fuld forplejning under alle Livedage er inkl. i uddannelsen

Live Call’s som støtte

Gennem hele uddannelsen er der i alt 15 online Live Call’s, hvor du får alt den sparring, som du har brug for samt mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, du måtte have til undervisningen.

Er der dage du ikke kan deltage på Live Call’sne, kan du blot skrive dine spørgsmål i den tilknyttede lukkede gruppe og får svar på det givne Live Call, som du derefter kan høre på optagelsen.

Din personlige transformation gennem undervisningen

Under uddannelsen modtager du undervisning, hvor du gennem praksis og integration af undervisningen i dit liv vil opleve at mestre dit liv og din vibration fuldstændig.

Du vil opleve gennem transformationen på uddannelsen, at uanset hvilken udfordring du oplevede ved uddannelsens start, at du ikke længere vil opleve udfordringer i dit liv overhovedet.

Det er dog vigtigt at du ved at dine processer og dit tempo i din personlige vækst er dit fulde ansvar, og at muligheden for at opleve de højeste vibrationer af frihed, fred, glæde mv. i alle livets aspekter og niveauer samt at fjerne det usynlige glasloft fuldstændig gives ved deltagelse på uddannelsen, men hvor vidt du integrerer undervisningen i dit liv og vækster helt er givet dig.

Dit Virke som uddannet Vibrational Coach™

Efter endt uddannelse bærer du titlen Vibrational Coach™ m/ Speciale i personligt Energi Skifte & Transformation.

Du kan bruge uddannelsen som et led i at skabe din personlige selvindsigt og vækst samt til at skabe dit eget unikke brand og virksomhed eller til at styrke dine kompetencer og Queen Position (begreb du lærer under uddannelsen) i nuværende forretning.

Hvis du er selvstændig eller begyndende selvstændig, men ikke har oplevet dit gennembrud endnu, lærer du under uddannelsen at styrke din selvtillid, selvsikkerhed og hvile i din værdi, så du træder mere klart og stærkere frem som dig og eje dit spotlight og din unikke scene, så andre nemmere kan se dit bidrag og få glæde af din hjælp.

På uddannelsen er der stor vægt på at du finder dit eget unikke bidrag, hvor du stråler så alle kan se og høre dig, samt at du opbygger et stærkt fundament som underviser, som andre gerne vil lære af og investere i din viden og i din forretning.

Gennem uddannelsens undervisning sammen med din egen personlige historie og de værktøjer du selv har erfaret igennem dine egne livsprocesser har du mulighed for at skabe din helt egen undervisning som stammer fra dit sjælsbidrag og harmonerer fuldt ud med dét menneske du er.

Det er her du møder dit højeste potentiale og bidrag ved at integrere det menneske, som er skabt i kraft af din egen unikke livsrejse. En rejse bestående af oplevelser, der har været og som er givet i kærlighed til dig for at du skal lære og vækste, su kan hjælpe andre med en lignende rejse.

Dette er din unikke rejse og som skaber din unikhed og dit unikke bidrag og som forfines dag for dag resten af dit liv, hvis du vælger at sætte dig i kontakt med dig, og som er en del af uddannelsens undervisning.

Derfor er uddannelsen individbaseret med fokus på din unikhed pg personlighed og din særlige rejse.

Under hele uddannelsen er fokus på din særlige unikke tilgang til livet, dine evner og dit unikke sjælsbidrag.

Du vil igennem denne tilgang opleve at vokse som menneske og i din værdi under uddannelsen, da du mærker vigtigheden af dit personlige twist.

Du anerkendes på uddannelsen til at være dig og til at træde fuldt ind i og leve ud fra din kerne.

Praktisk

Uddannelsesstart & slut:
Start på kommende hold er 20. maj 2024 med slut 19. februar 2025.

Eksamen & Certificering
Uddannelsen afsluttes med eksamen og certificering og efterfølgende fest.

Du bliver undervejs på uddannelsen evalueret, så du er klar til den skriftlige eksamen og mundtlig certificering.

Du modtager til din eksamen en eksamensprøve til skriftlig besvarelse og som skal afleveres inden vi mødes på den afsluttende dag til certificering.

Certificeringen afholdes i trygt miljø med fredelig og kærlig tilgang, hvor du i en session á 25 min. viser at du mestrer uddannelsens undervisning og din rolle som Vibrational Coach™ .

Herefter sluttes dagen af med festmiddag og afslutning.
Det skal dog nævnes at der er ry for at der skabes venskaber for livet under uddannelsen og det derfor ikke er afsked, men på gensyn af dine medstuderende.


Overblik
➰ Hver mandag under hele uddannelsen frigives ny undervisning i lukket undervisningsforum.
Undervisningen kan lyttes direkte fra forum og downloades til evigt eje

Se et overblik af uddannelsens moduler her


➰ Under uddannelsen afholdes 15 Live Call’s med mulighed for sparring.
Dato for Live Call’s frigives løbende


➰ Datoerne samt lokation for de 3 Master Seminars á 2 sammenhængende Livedage – i alt 6 livedage, frigives ved uddannelsesstart.


➰ Afsluttende Livedag med certificering og fest afholdes i den sidste uge af uddannelsen.
Dato og lokation kommer i god tid op til afslutningen

Tilmelding

Tilmelding med holdstart 20. maj 2024 med slut 19. februar 2025 er åbnet.
Der er 10 pladser på holdet og tilmelding lukker når der er 10 tilmeldte.

Du har reserveret din plads på uddannelsen, når du har tilmeldt dig.
Da din plads ikke kan erstattes af andre er det ikke muligt at stoppemed aftalte rater eller få din betaling retur uanset årsag.

Hvis du har brug for en kort afklarende om uddannelsen er for dig, så er du hjertens velkommen til at skrive til os på info@emiliesommerhall.dk – hvor vi aftaler nærmere for en samtale.

Pris for uddannelsen
42.000kr. inkl. moms
Mulighed for at dele i 10 nemme rater á 4.290kr. inkl. moms

Efter din tilmelding modtager du velkomstmail til uddannelsen på den mail du tilmeldte dig med samt en velkomstgave, så du kan allerede ved tilmelding harmulighed for at starte dit personlige energi skifte & transformation.

Tilmeld dig uddannelsen i 10 nemme rater á 4.290kr. her