Velkommen

Skønne du,
Hjerteligt velkommen hos Emilie Sommerhall

Vores virke er at bidrage til transformation- og transcendent undervisning for at hjælpe mennesker til at hele og opløfte sig i deres højeste vibration.

Vores virke er at undervise i det dybe og menneskelige helings-, forløsnings,- og opbygningsarbejde så du som menneske kan løfte dig op i din højeste vibration og bidrage med dit virke som underviser og lysarbejder indenfor dit virke.

Vores virke omfavner dermed processen fra de dybe psykologiske processer til opløftningen op i din connection og udfoldelse i din divineness, guddommelighed, indre guidens, sandhed eller hvad vi kan kalde det universelle fundament i os.

Undervisnigen omfavner derfor et bredt spektra fra forskellige fagområder for at skabe en dybdetransformation og et varigt personligt energiskifte i dig som menneske så du finder ind til og lever fra din kerne, din essens, din sandhed i dig.

Du kan på vores hjemmeside finde forskelige gratis undervisning samt læse om vores 3 uddannelser;

Grunduddannelsen
Vibrationsuddannelsen til Vibrational Mentor™

Overbygningen
Vibrational Master Pro til Vibrational Numerologist™

Forretningsuddannelsen
High Vibrational Leaders™