VELKOMMEN PÅ HOLISTISK PSYKOLOGISK TERAPEUT UDDANNELSE

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ til Holistisk Psykologisk Terapeut™ er for dig der ønsker at stå stærkt i dig med et indre fundament i kærlighed og med en solid værdi-følelse og opbygge et liv som matcher til dig.

Du lærer at forstå dig selv, møde dig selv og opbygge dig selv og dermed skabe en kontakt med dig selv hvor du mærker og møder dig selv præcis som du har brug for og dermed skaber den styrke og selvsikkerhed til at opbygge dét liv du ønsker.

På Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ lærer du at forstå dig selv, se sammenhænge mellem din psyke, dit mentale jeg, din krop og de ydre resultater.

Dét der foregår på ét område foregår i alle. Og ved at forstå dig selv og lære at møde dig selv med accept, forståelse og kærlighed kan du skabe nye mere berigende oplevelser. Både i det indre som i det ydre.

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er en 1-årig uddannelse til Holistisk Psykologisk Mentor™ med mulighed for at tage en 1 ½ – årig Overbygning til Holistisk Psykologisk Terapeut™.

På Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ lærer du ud fra et helhedsorienteret fokus at opbygge dig og dit liv indefra og ud.

Du lærer du at se på dig selv og forstår dig selv ud fra en helhed, hvor alt hænger sammen og forstå årsagen bag symptomerne i dit liv, så du i stedet for at symptombehandle får fat inde ved selve årsagen og dermed kan møde dig selv med præcist dét du har brug for i en hver situation i livet.

​Gennem holistisk undervisning lærer du at forstå din psyke, dit sind og din krop og hele de temaer, som du lader dig begrænse af og som hæmmer dig i at udleve dig selv fuldt ud.

Du lærer at forstå din egen dynamik og opbygning samt hvordan du kærligt og aktivt former din egen virkelighed så du i alle sammenhænge styrker, opbygger og værdsætter dig og dit liv.

Du lærer at have en aktivt og kærlig kontakt med din krop, sind og sjæl og lærer at aflæse og anvende alle signaler, som din krop, din psyke, dit sind og din sjæl giver dig. 

​På Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ lærer du at connecte med og forstå hele dig, så du udlever dit autentiske jeg. Dette er den største kærlighedserklæring vi kan give os selv – nemlig at connecte med og tillade os at blive den vi inderst inde er og tillade os selv at leve og udleve os selv direkte uden filter.

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ adskiller sig fra andre uddannelser i personlig vækst, traumeheling og dybdepsykologi både i praksis samt teorimæssigt og fokus.

​Flere af uddannelsens teorier samt sammensætningen af det holistiske teorigrundlag finder du ingen andre steder. 

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er uddannelsen i psykologisk opbygning og at skabe et personligt energiskifte i krop, psyke og sind og leve ud fra den du i sandhed er gennem din fornemmelse af og kontakt med din indre kerne og livsenergi.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ består af en 1 – årig uddannelse til Holistisk Psykologisk Mentor™, hvor det fulde fokus er på din personlige vækst.

Grundfundamentet i undervisningen har fokus på at du opnår en dyb selvindsigt og en helhedsorienteret forståelse af dig i din psyke, dit sind, din krop og din sjæl, så du aktivt og kærligt skaber et fundament af at vide, hvem du.

​Med dette fokus og denne bevidsthed forstår du dig selv og dit liv på flere niveauer og kan afkode, hvad du har brug for, når du oplever ubalancer i dit indre såvel som i dine ydre omgivelser.

Første år til Holistisk Psykologisk Mentor™ kan tages for sig i en personlig uddannelse i at opbygge og hele dig og dit liv samt at lære at være dig for dig selv på alle niveauer i dit liv.


​Efter din 1-årige uddannelse til Holistisk Psykologisk Mentor™ er det muligt at tage en 1 ½ -årig Overbygning som Holistisk Psykologisk Terapeut™, hvor du videreuddanner dig i de terapeutiske kompetencer, opbygger dybere indsigter og opnår en bredere selvindsigt og vifte af flere teorier.

Fokus’et på Overbygningen er stadig på din personlige vækst og med udgangspunkt i dig, nu også med et ekstra niveau i din professionelle kompetence.

​Ønsker du at videreuddanne dig og tage andet år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ skal du ansøge om dette under din uddannelse på første år.


​Vurderes det at du er klar til at bygge ovenpå din Mentor uddannelse på første år til at videreuddanne dig til Terapeut kan du gå videre på andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™. 

Hvis det vurderes at du ikke er klar får du begrundelse samt forslag til, hvordan du i din personlige vækst kan tage lederskab for at blive klar til Overbygningen som Holistisk Psykologisk Terapeut™.


​Dette er en garanti for at du har dig selv med på rejsen i din personlige vækst samt en garanti for kompetenceniveau af uddannelsen.

HOLISTISK PSYKOLOGISK MENTOR

Første år er med fuld fokus på dig.

Her bliver du uddannet i dybdegående selvindsigt, selvbevidsthed og selvforståelse for egne psykologiske mekanismer, de tematikker som du har med dig i kraft af din opvækst samt en holistisk selvindsigt af din personlighedsstruktur som afspejles i din kropsbygning, dit sprogbrug, dine ydre resultater og din psyke og mindset.

På første år vil du opnå en 360grader dybdegående selvindsigt og forståelse af dig og det liv, du har opbygget.

Du lærer holistisk at detoxe dig selv og dit liv, så du erstatter ukærlige og nedbrydende tanker, følelser, adfærd og vaner med nye kærlige og opbyggende, og som skaber et fundament for at du hviler i dig i værdifølelse og kærlighed, så du nemt kan skabe og leve ud fra din indre kerne og kontakten med din indre guidens og sandhed og sjæl.

​Du lærer at forstå når du vælger at spise uhensigtsmæssigt og nedbrydende kost frem for opbyggende samt hvornår du bruger kosten til at distance dig fra dig og hvordan du i stedet vælger det kærlige valg, som får dig i aktivt kontakt med din krop, din psyke og din sjæl.

​Du lærer at forstå dine udfordringer i dine relationer når du oplever distance, drama, ufred, kaos eller svigt i dine relationer. 

Og hvor du måske har tilbøjelighed til at tro at det er den anden i din relation, som er årsagen hertil lærer du at tage ansvaret hjem og forstå dig selv og skabe den selvindsigt til at forstå på et dybere plan og bearbejde og hele årsagen dertil, så du kan skabe relationer baseret på tillid og kærlighed.

​På første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ lærer du at finde dig selv og din retning i livet – den retning, som er kærlighed og sand for dig.

Du lærer du at detoxe alle begrænsninger og tematikker og løfte dig selv og dit liv op i universel sandhed og leve i overensstemmelse med dig.

Du lærer at acceptere og elske dig selv med alt dét, der er dig og gennem forståelse skabe et kærligt fundament, hvor du ved hvordan du møder dig med kærlighed i alle livets aspekter.

Du lærer at skabe en indre kerne af kærlighed, som vil skinne ud på forholdet til dig selv, til andre og din måde at opbygge dit liv.

Du lærer at hvile i at dét, der sker altid er ment for at ske og at se med kærlighed, hvor meningen er.
​Ud fra dette perspektiv lærer du at møde dig selv, andre og verden fra en universel sandhed om kærlighed, taknemmelighed og fred.


​Du undervises helhedsorienteret med fokus på at skabe en fredsfyldt og stærk psyke, sind og krop og kærligt leve i overensstemmelse med din sjæl og indre kerne.

Hele første år er dedikeret til dig i kærlighed og efter første år er du uddannet Holistisk Psykologisk Mentor™, hvor du kan videregive din viden og erfaring som du oplevede i praksis samt egen erfaring gennem første år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™.

Som Mentor lærer du at guide og træne andre til at finde ind til sin sandhed og du kan derfor benytte første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ som en grundlæggende og dybdetransformerende uddannelse i dig samt til at have værktøjer og viden til hvordan du hjælper andre til at gøre det samme.

HOLISTISK PSYKOLOGISK TERAPEUT

På andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ videreuddanner du dig til Holistisk Psykologisk Terapeut.

På den 1 -årig Overbygning til Holistisk Psykologisk Terapeut™ videreuddanner du dig i de terapeutiske kompetencer, opbygger dybere indsigter og opnår en bredere selvindsigt og vifte af flere teorier.


Fokus’et på Overbygningen er stadig på din personlige vækst og med udgangspunkt i dig, nu også med et ekstra niveau i din professionelle kompetence og udfoldelse af din professionalisme.

Du lærer at sætte uddannelsens undervisning i spil som Terapeut og i din udviklingsprocess at bruge din nye rolle til den videre egenudvikling.
​- Når du begynder at lære fra dig udvikler du en helt ny forståelse af undervisningen som du kan bruge i din egenudvikling samt dét at facilitere andre er også en personlig udviklingsrejse i at lære at hvile i din værdi, tage projektioner hjem og vækste i dit lederskab og i din egen vækst.

​Når du begynder at dele din erfaring, din egen personlige rejse samt at undervise i de tillærte teorier i praksis, opnår du en helt ny dybde i undervisningen. Når du underviser andre skaber du en helt ny dybde og et nyt fundament i forståelsen af dine egne processer og selverkendelse samt af teorier i praksis.

​Krop, sind, psyke og sjæl hænger sammen. Dét der sker i et område sker i alle områder. Derfor kan ubalancer aflæses på flere niveauer og du lærer derfor på andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ at forstå dig selv og andre ud fra en holistisk tilgang, så du får en dybdeforståelse af krop, psyke og sind på flere niveaer.

Den ydre verden er et direkte spejl af din personlighedsstruktur, ubalancer som balancer, og du lærer derfor at forstå dig selv i dybden udfra det liv, du har skabt samt at begynde at skabe aktivt den virkelig, som du ønsker.

På Overbygningen til Holistisk Psykologisk Terapeut™ lærer du at afkode dine klienters eller dine deltagers energifelt, sprogbrug samt kropsholdning, så du ved præcis hvilke tematikker de oplever og hvordan du derfra kan støtte dem mest opløftende gennem guidens og undervisning.

Du lærer at afkode og forstå slægtstematikker og helingen af slægtsarv samt gennem det terapeutisk rum at guide dine klienter gennem et helings- og opbygningsarbejde af psyke og sind og forløse følelsesmæssige traumer og hjælpe klienten til at finde hjem i sin egen værdi og kærlighed og herigennem udleve sig selv med et stærkt fundament og solid kontakt med sin sandhed og indre guidens fra sin livsenergi og sjæl.


Du lærer at forstå og tolke dine klienter ud fra den numerologiske viden som er visdom om psykologisk tolkning af fødselsdatoen samt de navne som dine klienter bærer og som fortæller hvilken livskald og skæbne dine klienter har valgt at signe op til i dette liv.

Du lærer desuden på Overbygningen at facilitere terapeutiske sessioner samt at have hold og undervisning gennem kurser og forløb.

På andet år til Holistisk Psykologisk Terapeut™ fletter du dine egenerfaring, de tillærte kompetencer og teorier sammen, så du opnår en hel og dyb forståelse af dig selv og begynder at kunne facilitere andre.


Vi kan først være der for andre, når vi har lært at være der for os selv. Og derfor er der stor vægt på at du forstår og mestrer undervisningen i dit eget liv, så du ikke blot mentalt og intellektuelt forstår, hvordan undervisningen hænger sammen, men at du mestrer det gennem erfaring i praksis.
​- Når vi walk the talk er vi magnetiske på andre mennesker, som søger den hjælp vi kan give dem i form af det vi selv mestrer i eget liv.

Ønsker du at leve af dit virke?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det ikke kun relevant og nødvendigt, at du mestrer dine kompetencer, men at du også har en god forretningssans og er en kompetent leder. 

Som mindre virksomhed eller enmandsvirksomhed sidder du med en vifte af lederroller bl.a. markedsføringschef, salgschef, kommunikationschef, grafisk direktør, idéudvikler, produktudvikler, strategichef, økonomidirektør mv. Du er både ansat og leder og den der udfører arbejdsopgaverne i de områder, hvor du har valgt at du ikke ønsker at uddelegere. 

Derfor lærer du også på andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ om forretningsdrivelse, hvordan du skaber dit gennembrud samt opnår en Queen position og bliver magnetisk i dit unikke bidrag og virke og opnår de ambitiøse sjæls-drømme, som du føler et kald mod at opleve.Sessionsarbejde
​På andet år begynder du at facilitere 1:1 sessioner. 
​For at skabe et trygt rum til læring og opbyggelse af din terapeutiske rolle tildeles du en eller flere Trainees fra første år på uddannelsen, som du er Terapeut for under deres uddannelsesforløb på første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™.


​Den praktiske ramme for sessionerne med dine Trainee afholdes som I selv ønsker fx over skype, facetime, telefon eller face to face.

I rummet med dine Trainees opbygger du dine kompetencer og har efterfølgende mulighed for at vende dine oplevelser, få supervision samt stille spørgsmål på de tilknyttede supervisioner på andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ til Holistisk Psykologisk Terapeut™.

På Overbygningen er der krav om afholdte sessioner under din uddannelse og du kan forvente at have 2 – 3 sessioner som gennemsnit om måneden for at opfylde minimumskrav til afholdelse af sessioner.

Ud over sessioner med dine tilknyttede Trainees som er igang med deres første år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™, er der krav om at have afholdt minimum 5 forløb á hver 3 sessioner med forskellige klienter og minimum 15 sessioner under de 1 ½ år som Overbygningen til Holistisk Psykologisk Terapeut™ varer.

​Dette er for at styrke din terapeutiske rolle og skabe et fundament af selvtillid samt et fundament af at hvile i din værdi og mestre undervisning på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™.


​Sessioners varighed samt hvor ofte de ligger med dine Trainess samt andre uden for Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er en individuel beslutning og en del af undervisningen på andet år i at opbygge egen kompetence i din undervisning og terapeutiske rolle. 

BRUG UDDANNELSEN PRIVAT SAMT PROFESSIONELT

Efter endt uddannelsen på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ kan du bruge dine nye kompetencer, erfaring og viden til at skabe et indre stærkt fundament af kærlighed, værdi samt at kunne guide dig selv kærligt i alle livets aspekter. 

På Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ lærer du at tage lederskab for din indre samt ydre tilstand og bearbejde og hele tematikker og traumer, som du har taget med dig i din tillæring fra andre eller som selvskabt under dysfunktionelle omstændigheder gennem din opvækst og liv.

Du lærer at forstå og møde dig selv anderledes med en mere hensigtsmæssig og kærlig tilgang og i denne indre forandring i din tilgang vil du opleve at din ydre verden forandrer sig i takt med dig.

​Du lærer at hvile med kærlighed i den du er og med alt du har med dig, at stå stærkt i dig og derfra naturligt handle på det du fornemmer er sandt for dig uden at forcere eller hæmme dit liv og dermed skaber du et liv som er harmonisk og afspejler fuldstændig den du er i skyhøj vibration af kærlighed og fred.

Vi opnår menneskeligt langt hurtigere og mere stabilt den verden og det liv vi ønsker, når vi forstår nødvendigheden af at leve i harmoni og kærlighed med den universelle rytme i os.

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er en dybdegrundlæggende og fundamental uddannelse i at opbygge et kærligt fundament.

​Med sin holistiske og dybdetransformerende tilgang giver Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ dig en dybdeforståelse af din dynamik samt forståelsen af opbyggelsen af dig og dit og kan derfor stå som den sidste uddannelse du har behov for at tage på din personlige helings- og opbygningsrejse af dig og dit liv.


Du kan tage Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ som en 1-årig udannelse til Holistisk Psykologisk Mentor™ eller som en 2 ½ -årig uddannelsen med Overbygning til Holistisk Psykologisk Terapeut™. 


​Både første år samt Overbygningen uddanner dig i din selvindsigt og selvforståelse og kan tages kun med henblik på en personlig helings- og opbygningsrejse eller med et ønske om at bruge uddannelsens undervisning direkte i dit nuværende virke som selvstændig eller ansat i en pædagogisk eller terapeutisk rolle eller med profession som Holistisk Psykologisk Terapeut™, hvor du afholder terapeutiske sessioner og/eller underviser og faciliterer 1:1 og/eller i grupper.


​Du kan efter endt uddannelse vælge at integrere undervisningen eller dele af undervisningen i dit nuværende unikke bidrag, så du i dit virke har et dybere teoretisk grundlag samt selvindsigt og erfaring i praktisk. 

Du kan desuden benytte Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ til at opbygge din forretning som Holistisk Psykologisk Terapeut™, hvor du faciliterer kurser, workshops, sessioner, forløb mv.

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ kan også tages som et led i at starte som selvstændig, da du under uddannelsens overbygning på andet år også undervises i forretningsdrivelse, herunder arbejdsgange, produktudvikling, markedsføring, salg og afholdes af dine produkter samt at du under uddannelsen lander i din sunde kærlige retning med kontakt til den du i sandhed er og dét der er dit unikke bidrag.

PRAKSIS FØRSTE ÅR

Undervisningen
​Undervisningen på første år til Holistisk Psykologisk Mentor™ består af ugentlig pre-recorded undervisning som frigives hver mandag kl. 13 i et lukket undervisningsforrum.

​Undervisningen foregår på video med diasshows og lyd og som samtidig ligger som en seperat lydfil, så du kan høre undervisningen kun på lyd, hvis du mest er til lyd og ønsker at integrere undervisningen på dine gåture, løbeture, når du laver praktiske opgaver eller køre til og fra din arbejdsplads.

​Dette giver dig frihed til at følge undervisningen som passer bedst ind i din hverdag og din måde at studere på.


Undervisningen er sammensat af holistisk teorier som du undervises i med henblik til at bruge undervisningen i eget liv til at hele og opbygge dig selv og dit gennem den løbende ugentlige undervisning.

På de løbende Live Call’s under uddannelsen har du mulighed for at dele dig og modtage terapeutisk sparring og stille uddybende spørgsmål til undervisning.

Undervisningen kan downloades til evigt eje under hele uddannelsesforløbet i det undervisningsforrum som hører til første års Trainees, så du kan downloade undervisningen og genhøre så ofte du ønsker det.

Fordelen ved at afholde online undervisning er mange. 

Da du får undervisning hver uge vil du opleve en kontinuerlighed i din uddannelse samt en løbende hjælp og guidens i din hverdag og i dit liv.


​Du vil ikke have udgifter til transport for at møde op og kan lytte til undervisningen præcis dér hvor du er fysisk, psykisk og emotionelt, og du kan lytte undervisningen under dine daglige gøremål, på morgengåturerne med hunden eller på vej til arbejde.

Undervisningen er opløftende og beriger dig og dit liv til at tage kærligt ansvar og connecte til dig selv og skabe den selvindsigt, som du har brug for for at skabe en dybdetransformation og et personligt energiskifte i dig og i dit liv.

Derfor vil undervisningen berige dig at lytte til og du vil opleve at du drages mod at lytte bestemte undervisninger igen og igen – netop fordi det skaber den selvindsigt og dybe kærlige kontakt med dig, så du endelig begynder at være der for dig og næres i livet.

​Fokus’et på første år er din personlige vækst og derfor er undervisningen med fokus på at du integrerer og bruger undervisningen i praksis.


​Dette kommer helt naturligt, da du gennem undervisningen får teorier, der skaber nysgerrighed og lyst for selvindsigt og for at skabe en øget bevidsthed og lederskab i dit liv. 

Undervisningen er dybdetransformerende og virker derfor direkte helende, opbyggende, opløftende og støtter dig i at skabe dyb selvindsigt og selvforståelse som resulterer i transformation af dig og dit liv til nye og mere kærlig og opløftende guidning og udfoldelse.

Terapeutisk Sparring

​Hver 2. uge er det muligt at modtage terapeutisk sparring i lukket online forrum.


​Her kan du stille spørgsmål, få terapeutisk sparring på udfordringer og svar på spørgsmål omkring undervisningen.

​Du har desuden mulighed for at modtage direkte terapeutisk sparring på de tematikker som du oplever i dit liv og som du kan opleve udfordrende at rumme og forstå budskabet om, hvad der er brug for at blive helet og hvor i udviklingsmuligheden ligger.

​Dette er en mulighed og der er derfor ikke mødepligt på Live Call’s på første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ Holistisk Psykologisk Mentor™.

Under den Terapeutiske Sparring lærer du at forstå og bruge undervisningen i eget liv samt at skabe den selvindsigt til at forløse udfordringer og skabe et nyt kærligt fundament i dig. 

Dermed skaber du en ny tilgang til dig selv, andre mennesker og livet og dermed et fundament for at skabe dét liv som nærer dig.

Live Master Dage

Under uddannelsen til Holistisk Psykologisk Mentor™ mødes vi live på 3 Master Day’s, som ligger løbende fordelt over uddannelsesforløbet.


​På de 3 Master Day’s går vi i dybden med undervisningen og arbejder med teorier som bedst egner sig at lære i et fælles rum. 

​På hver Master Dag er der meditation, undervisning og skønne pauser i naturen.

​Uddannelsens Master Dage er en pause fra hverdagen og kan give en berigende dyb selvforståelse og forløsning med en ganske særlig oplevelse, da du tager en hel dag til bare at være der med og for dig.

​Desuden er Master Dagene et vigtigt element på uddannelsen, da I som deltager skaber samhørighed og et rum for tillid til din udvikling under uddannelsen og som ligger til grund for din tillid og tryghed til at kunne dele dig på uddannelsens løbende Live Call’s samt i den tilknyttede lukket sparringsgruppe, som du har mulighed for at deltage i under dit uddannelsesforløb.

Lokation for hver Master Dag gives senest 14 dage før den givne Master Dag.

Frokost og fuld forplejning under alle Master Dag er inkl. i uddannelsesprisen.

​​På sidste Master Dag modtager du dit uddannelses- og eksamensbevis for bestået skriftlig eksamen, som du forinden sidste Master Dag er blevet eksamineret i.

Se datoerne for de 3 Master Day’s her.

Det er muligt at slutte uddannelsen efter første år med titlen Holistisk Psykologisk Mentor™ m/ speciale i Personlig Transformation.

Du har nu færdigheder, viden og praktisk kompetence til at mestre dine egne processer og møde dig selv kærligt og på en ny mere hensigstmæssig måde, så i stedet for at lade livet, omstændigheder, andre mennesker og en uharmonisk tilstand styre dig, så skaber du dit liv gennem lederskab og kærligt ansvar.

Dette spreder sig ubevidst som ringe i din tætte familie samt i din ydre omgivelser og du vil opleve efter endt uddannelsen at have forandret både din tilgang til dig – men også forandret dit liv fuldkomment. 

Du kan give din nye erfaring og din viden videre gennem din guidning til fx dine børn samt som mentoring professionelt.

PRAKSIS ANDET ÅR

Undervisningen

Undervisningen på Overbygningen på andet år som Holistisk Psykologisk Terapeut™ består af ugentlig online undervisning.

​Undervisningen frigives hver onsdag kl. 13.00 i det online Undervisningsforrum som du kendte det fra dit første år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™.


​Undervisningen består af. bla. lydfiler, video med diaspræsentation af ugens undervisning samt til nogle undervisninger også af et øvelseshæfte samt terapeutiske øvelser med formål at styrke dine kompentencer og selvsikkerhed til egne evner som kommende uddannet Terapeut.

Som på første år er undervisningen bygget op, så det er nemt at følge uddannelsen uanset hverdag og undervisningen kan ses på video med billeder og tekst eller/og lyttes til på lydfiler. 

Alsidigheden samt at undervisningen ligger online gør at der er fleksibilitet i din læringsprocess og det nemt at integrere i din hverdag.

Du kan lytte til undervisningen direkte fra Undervisningsforrummet eller downloade til din egen playliste på computer og telefon. Derved har du mulighed for at have undervisningen med overalt og lytte til, når det passer for dig fx på gåtur med hunden, ved praktiske opgaver i hjemmet, på løbeturen mv. Og du kan skifte mellem video og kun lyd som det passer dig.

På undervisningen modtager du teori, der beskrives i dybden med eksempler og som dermed er letforståelige og omsætteligt til dit eget liv som i praksis til at opøve dine professionelle kompetencer som Holistisk Psykologisk Terapeut™.


​Undervisningen på Overbygningen kan bruges både til at skabe en dybere selvindsigt og forståelse af dig og med et niveau i at undervise og afholde terapeutiske sessioner i grupper og 1 : 1 forløb.

Alt undervisning, teori og øvelser på Overbygningen tager udgangspunkt i at du skaber en personlig vækst og derfor er det ikke en nødvendighed, at du ønsker at bruge uddannelsen som professionelt virke eller som profession som Holistisk Psykologisk Terapeut™.

​Du kan stadig fortsætte på uddannelsen og tage Overbygningen for din egen personlige vækst og måske oplever du gennem Overbygningen at der kommer et kald for et bidrag, som du ikke før følte dig klar til.

Klientarbejde

​Under dit uddannelsesforløb på andet år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ får du tildelt én eller flere af deltagerne på første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ som dine trainees. 

Under uddannelsesforløbet på andet år er du Terapeut for dine Trainees og dermed får du en bred erfarring allerede inden du er færdiguddannet Holistisk Psykologisk Terapeut™ og som giver dig et stærkt fundament som Terapeut allerede under dit uddannelsesforløb. 


​Du har desuden mulighed for at få en masse supervision, så du føler dig rystet til at undervise og/eller have terapeutiske sessioner. 

Samtidig opnår du en dybere forståelse i din terapeutiske rolle og i den grad også af dig selv, da vi i konteksten med andre har mulighed for at få en dybere erkendelse og forståelse af ubalancer og tematikker.

Ud over sessioner med dine tilknyttede Trainees som er igang med deres første år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™, er der krav om at have afholdt minimum 5 forløb á minimum 3 sessioner med forskellige mennesker og som minimum 25 sessioner, hvor der er krav om supervison på 5 af sessionerne under dit uddannelsesforløb på Overbygningen.

Supervision

Under din uddannelse på andet år til Holistisk Psykologisk Terapeut™ har du mulighed for at modtage supervision.

​Supervisionerne er online på fælles forum med dine med-studerende, hvor I skiftevis kommer på med lyd og billede og modtager supervision på både de private tematikker, som du kan opleve samt på dine klientsessioner. 

​Under supervisionerne inviteres du også til at give sparring på dine med-studerende, så I sammen opbygger den professionelle kompetence.

Supervisioner afholdes hver anden uge under hele uddannelsen.
​Hver supervision optages og kan genhøres efter behov.

Der er krav om at have deltaget på minimum 25% af de afholdte supervisioner for at kunne fortsætte til den sluttelige eksaminering og bære titlen Holistisk Psykologisk Terapeut™ efter endt uddannelse på Overbygningen.

Master Seminars

Under uddannelsen til Psykologisk Opbygningsterapeut mødes vi live på 3 Master Seminars á 3 dages varighed.

​På de 3 Master Seminars er det muligt at gå i dybden med undervisningen samt skabe et trygt rum for de dybere processer.

​På hvert Master Seminar er der Yoga, meditation, undervisning og skønne pauser i naturen.

Lokation for hvert Master Seminar gives senest 3 uger før det givne Master Seminar.

Lokationen for hvert MS er tæt på naturen ofte ved vand og skov, så der skabes en mulighed for ro og tilstedeværelse.

​Overnatning på Master Seminars er eksklusiv i uddannelsesprisen.
​Der kan forventes en mer-udgift for overnatning på ca. 500- 750 kr. pr. Master Seminar.

Udgifter til forplejning under hvert Master Seminar deles blandt dig og dine med-studerende, hvor I deles i hold og står for forskellige måltider gennem Master Seminaret.


​Praktisk deles I på små hold, så du sammen med dit hold står for få måltider og resten af Master Seminaret kan holde fri.

​Maden består af såvidt muligt økologiske råvare samt retter uden korn, mælk og tilsat sukker.
​Det vil være muligt både at spise vegansk samt retter med kød.

​Du er på første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ undervist i Pure Food™, som forplejningen på MS består af, og I sammensætter derfor selv retterne, som I ønsker det.

​- Som udgift til forplejning pr. person kan forventes ca. 200 – 400 kr. pr. Master Seminar og det er hvert enkelt madhold, der selv aftaler opskrifter samt budget.

Første Master Seminar ligger i begyndelsen af Overbygningen. 

Du kender dine med-studerende fra første år og I fortsætter derfor med at opbygge et kærligt fællesskab. 

Andet Master Seminar ligger ca i midten af uddannelsesforløbet på Overbygningen.


Overbygningen afsluttes på tredje Master Seminar, hvor du modtager de sidste teorier og øvelser i din værktøjskasse. 

Dette er også sidste Master Seminar under din 2 ½-årige uddannelse på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ og dette er helt særligt.


​På sidste dag af Master Seminaret modtager du dit uddannelses- og eksamensbevis for bestået mundtlig og skriftlig eksamen, som du forinden Master Seminaret er blevet eksamineret i.

Efter endt uddannelse bærer du titlen Holistisk Psykologisk Terapeut™ m/ speciale i Holistisk Psykologisk Transformation og klientarbejde.


​Du har nu færdigheder, viden og praktisk kompetence til at praktisere som Holistisk Psykologisk Terapeut™.

Dit fundament af erfaring viden og værktøjer er så fundamentalt, at du kan aflæse, hvad du selv og andre emotionelt, psykisk og kropsligt har brug for, når du / dine klienter oplever ubalancer, samt er i aktiv kontakt med din krop, psyke, sind og sjæl.

Den ballast du har med dig i din egenerfaring og egenvækst gennem 2 ½ år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ giver dig et solidt grundlag i at kunne undervise og facilitere workshops, kurser, terapeutiske sessioner mv.

På Overbygningen har du desuden lært at finde ind til dit unikke bidrag og under uddannelsesforløbet har du gennem den dybe kontakt med dig fået en dyb forståelse af dit unikke bidrag samt oparbejdet en forretning du elsker og som du lever af og underviser og hjælper andre med dét, der er dit unikke bidrag med dit helt eget personlige twist.

Du kan enten arbejde med din profession som Holistisk Psykologisk Terapeut™, flette undervisningen sammen med andre kompetencer og undervisning eller bruge din rejse på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ helt og holdent til din egen personlige helings- og opbygnings rejse hjem i dig.

OPTAGELSESKRAV

​Krav til at starte på første år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er villighed til selvindsigt og nysgerrig på læring og personlig vækst og en lyst til at øge din bevidsthed, dit lederskab for din indre og ydre tilstand, samt et ønske om at lære i en øget grad at tage kærligt ansvar for dig og dit liv.

​Der er ikke krav om en basisuddannelse som bl.a. socialrådgiver, sygeplejerske eller anden uddannelse eller arbejdserfaring med et pædagogisk udgangspunkt, da Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ ikke ser karakterer eller din sociale og faglige status som et adgangskrav.

Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ ønsker deltagere som ønsker at lære at tilvælge sig selv og skabe dét liv de drømmer om – uanset hvor dit startsted er, da du under uddannelsen lærer at tage ansvar for din personlige vækst og for dit liv uanset dit udgangspunkt.


​En villighed og en lyst er fundamentet for alt læring !

Krav til at fortsætte på Overbygningen på andet år på Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ er bestået skriftligt eksamen på første år til Holistisk Psykologisk Mentor™ samt en vurdering om, at du er klar til at fortsætte din personlige og professionelle rejse til Holistisk Psykologisk Terapeut™.

Kravet og evalueringen til at gå videre på Overbygningen er med til at sikre, at uddannede fra Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ på den 2 ½ – årige uddannelse til Holistisk Psykologisk Terapeut™ har et solidt niveau og mestring af viden, selvindsigt, selvforståelse samt mestrer uddannelsens teorigrundlag i praksis og erfaring og kan videregive dette på et professionelt plan.

EKSAMENER UNDER UDDANELSEN

Under Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ på første år er der skriftlig eksamen og på andet år til Terapeut er der en skriftlig prøve samt en mundtlig certificering.


​På den skriftlige eksamen som foregår online er det lovligt at bruge hjælpemidler samt sparre med dine med-kursister, da den skriftlige eksamen i sig selv kan hjælpe dig til at forstå undervisningen på et dybere niveau og opbygge dine kompetencer.

​Den mundtlige eksamen på Overbygningen foregår i et online forrum, hvor du afholder en session med en klient, du ikke på forhånd kender.


​Du eksamineres i din session ud fra Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ Uddannelseskriterier for mundtlig eksamener.


​Inden hver eksamen sættes du godt ind i kriterierne samt det praktiske og det er muligt at øve med dine med-trainees.

Som studerende på andet år er det muligt at øve med dine Trainee fra første år, som du tildeles ved start under Overbygningen til Holistisk Psykologisk Terapeut™.


​Hvis du har en form for eksamensbekymring er det muligt at få sparring under uddannelsen for at skabe afklaring, selvindsigt og forløsning af evt. udfordringer i forbindelse med eksamener.

Første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™


HOLISTISK PSYKOLOGISK MENTOR™
Uddannelsesstart 15. september 2024

PRIS

37.000 kr. inkl. moms
(29.600 ex moms)

Mulighed for 10 rater á 3.700kr. inkl. moms

Mulighed for 15 rater á 2.490kr. inkl. moms
(Ved tilmelding t.o.m. 15. august)

Mulighed for 20 rater á 1.850 kr. inkl. moms
(Ved tilmelding t.o.m. 15. juni)​

Raterne trækkes automatisk hver måned på samme dato og på det kreditkort som du tilmelder dig med.

* Grundet at du på første hold af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ ikke har mulighed for at modtage sparring fra en tilknyttet Terapeut fra overbygningen er der lagt ekstra mulighed for terapeutisk sparring som foregår på Live Call’s ind med Emilie Sommerhall under hele uddannelsesforløbet.

​Uddannelsesprisen indeholder

  • ​I alt 42 ugers ugentlig live undervisning under hele uddannelsesforløbet
    I skolernes sommerferie er det optaget undervisning som kan ses i dit eget tempo
  • Terapeutisk Sparring løbende under hele uddannelsesforløbet på første år
    ​​
  • 3 Master Dage med live undervisning og fuld forplejning
  • Undervisning til downloadning og dit til evigt eje
    ​- i alt 50 undervisnings moduler med meditationer, video undervisning med diasshow og seperat lydfiler af hver undervisning kun bestående af lyd, øvelser og arbejdshæfter


Se datoerne for første år af Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ her.​

Spørgsmål i forbindelse med tilmelding?

Har du spørgsmål om Holistisk Psykologisk Terapeut Uddannelse™ eller ønsker du en afklarende samtale om uddannelsen er for dig, så kontakt os på info@emiliesommerhall.dk